Brambo

Overskriften på denne turen skulle vært Brambo – Fidjestølsen, men slik ble det ikke.

Gårdshuset i Brambo
Gårdshuset i Brambo

Det er lille julaften, og jeg bestemmer meg for å ta en kort tur et sted jeg ikke har vært før. Jeg kjører inn Blåfjelldalen, og parkerer ved bommen en kilometer fra Brambo. Jeg følger så veien videre til jeg kommer til det røde gårdshuset i Brambo. Her har jeg vært tidligere, men i dag har jeg lyst til å prøve å gå over heia herfra til Fidjestølen (hyttene på veien opp til Lio). Planen er å krysse over elva fra Guddalsvatnet, og følge et dalføre som går strake veien til Fidjestølen.

Mye vann i elva
Mye vann i elva

Jeg finner en tydelig sti som går fra gårdshuset på Brambo, gjennom granskogen og til elva. Her har det tidligere vært både sagbruk og kvernhus. Vannføringen er derimot stor, og jeg finner ingen steder å krysse over. Jeg forstår etter hvert at jeg må skrinlegge planen om å gå til Fidjestølen, og plan B blir å prøve å komme opp på Ørneknuten. Dette ser ut som en umulig oppgave fra Brambosiden, men kanskje fra baksiden?

Ørneknuten
Ørneknuten

Jeg fortsetter videre oppover elva, og bortover Guddalsvatnet, før jeg finner et sted jeg kan komme meg oppover. Jeg befinner meg nå i dalen mellom Ørneknuten og Bramboknuten, og her ser det ut til å være mulig å komme seg opp. Jeg går opp til en stor stein (som er kløyvd i to, og danner en heller i midten). Hvis det er mulig å komme seg opp til Ørneknuten, må det være her. Jeg studerer området , men bestemmer meg for å la være. Det er glatt, og ganske bratt. Jeg vil ikke ta noen unødvendig risiko.

Utsikt fra gårdshuset i Brambo
Utsikt fra gårdshuset i Brambo

Jeg har gått opp tilsvarende partier mange, mange ganger før, så det føles litt rart å ikke prøve, men jeg slår meg til ro med å fortsette å følge dalen tilbake til gårdshuset. Jeg følger så veien tilbake til parkeringsplassen, og avslutter turen med å ha to turen til gode: En dag det er tørrere skal jeg både gå opp på Ørneknuten, og over elva og ned til Fidjestølen.

Forfatter: Roar Edland-Hansen

Jeg kommer opprinnelig fra Flekkefjord, men har siden 2010 levd det gode liv i Sokndal. Jeg er svært interessert i friluftsliv, og håper at denne nettsiden vil gi andre ideer til både korte og lange turer i den flotte naturen som vi er så heldige å ha rett utenfor stuedøra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.