Frøytlog-Nedre Støle-Sel-Sandbekk

Målet med denne turen er å finne en gammel kjerrevei fra Frøytlog til Nedre Støle. Denne veien var tidligere en del av hovedveien til Hauge og Sogndalstrand fra Frøylog og gårdene videre oppover dalstrøkene. I 1867 ble det derimot anlagt en kjørbar vei opp Kjinnekleiv fra Sandbekk, og denne erstattet veistykket mellom Frøytlog, via Nedre Støle, til Sel og Brandsberg.

Jeg parkerer på Frøylog, og går inn mot huset på bnr. 3. Like før gårdshuset tar jeg av til venstre opp en nokså bratt bakke. Første del av denne veien er felles med veien til Toks som Bernt Toks bygde i 1934-1935 sammen med sønnene Tollak, Bjarne og Arnold. Etter ca. 150 meter flater veien ut ved en myr, og jeg ser en vei som tar av mot venstre. Jeg antar at dette er den gamle veien til Nedre Støle. Veien er godt synlig, og godt opparbeidet, men flere store trær ligger på tvers flere steder. Det stopper ikke meg, og etter litt kommer jeg til en eng der det er murer etter en gammel uteløe. Her er det vanskeligere å se hvor veien har gått videre, men etter litt om og men finner jeg den, og følger den videre opp i dalen mellom Norås (244 m.o.h.) og Kråkåsen (236 m.o.h.) Vel oppe i dalen mellom de to toppene, er det veldig vått, og myra ser ut til å ha slukt alle spor etter kjerreveien. Det er derimot ikke noe problem å finne fram til Nedre Støle, og jeg følger en sti ned til huset på bnr. 1.

Deretter følger jeg bilveien til Sel, som i all hovedsak ligger oppå den gamle kjerreveien. Fra Sel gikk kjerreveien ned til Brandsberg, og videre rundt Skjervråsen og nedover Amodtslåtten og Kalveskaret og endte opp på Fidja. Jeg følger derimot en sti nedover mot Sandbekk. Etter hvert kommer jeg inn på den tidligere nevnte veien fra 1867 opp Kjinnekleiv. Vel nede på bilveien følger jeg denne tilbake til Frøytlog. Det ble en rundtur på 5,1 km. Jeg brukte ca. 1 time og 15 minutter på turen.

Hele runden er på 5,1 km, og tok ca. 1 time og 15 minutter.
Idylliske Frøytlog
Her begynte jeg å gå. Huset på Frøylog bnr. 3 skimtes mellom trærne
Her tok jeg av opp bakken til venstre
Første del av veien er felles med Toks-veien fra 1930-tallet
Veien er godt synlig
Her tok jeg av fra Toks-veien. Veien er godt synlig til å begynne med
Godt utført veiarbeid
Murer etter en uteløe
Veien videre
Her forsvinner veien helt i myra
Fra dalen mellom Norås og Kråkåsen
Nedre Støle bnr. 1
Murer etter det gamle klyngetunet på Nedre Støle
En hytte på Nedre Støle, bygd på noen flotte gamle murer
Tåke i dalene bak Nedre Støle bnr. 4
Juletrefelt på Sel
Fra stien mellom Sel og Sandbekk
En liten heller
På vei ned til Sandbekk
Her kom jeg inn på veien opp Kjinnekleiv
Fra Kjinnekleiv
Her kom jeg ned på fylkesvei 1